Un any més i la Revetlla a Melbourne és cada cop més celebrada.  Enguany la sala de la Ross House s’ha transformat en una autèntic espai festiu amb música, “cremat”, una “pinyata” i moltes ganes d’explicar aquesta tradició a les persones que mai l’havien viscuda.