Enguany, l’Institut Ramon Llull en col·laboració amb la Universitat de Monash, organitza proves per a l’avaluació i la certificació de coneixements de català a Melbourne.

El període d’inscripció comença el proper dilluns 23 de setembre.

Els certificats de l’Institut Ramon Llull permeten acreditar el grau de coneixement de la llengua catalana tant a efectes acadèmics com laborals (administració pública, empreses, institucions) i s’estructuren en cinc nivells d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües:

• Nivell bàsic (A2)
• Nivell elemental (B1)
• Nivell intermedi (B2)
• Nivell de suficiència (C1)
• Nivell superior (C2)

El nivells C1 i C2 equivalen al nivell C i D de la Junta Permanent de Català.

Més informació a:
http://www.llull.cat/catala/aprendre_catala/certificats_examens.cfm